top of page

GEITMYRA SKOLEHAGE

En fantastisk oase midt i Oslo hvor skolebarn får lære å dyrke planter og grønnsaker.

Skolehagen - en viktig arena for elevers

bevisstgjøring om bærekraft, miljøvern,

dyrkingsmetoder, kulturer og tradisjoner. 

Skolehagen utgjør i dag en del av den nasjonale satsningen på Den naturlige skolesekken, og medvirker til økt bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen. Skolehagen gir også økt kunnskap om helse og livsstil, natur- og miljøvern både i et etisk, samfunnsmessig og naturvitenskaplig perspektiv. I tillegg vil skolehagen by på alternative former for uteaktiviteter og derfor være et viktig tilskudd til tradisjonelle kroppsøvingsaktiviteter - spesielt for elever som faller utenfor organiserte idretter eller som trenger noe annet enn kroppsøving for å øke sitt fysiske aktivitetsnivå. 

 

Skolehagen - i samspill med parsellhagen - er også en mingleplass for mennesker med ulik kulturbakgrunn. Her møtes innvandrer- barn, -foreldre- og besteforeldre og etnisk norske i alle aldrer rundt et interessefellesskap. Det deles kunnskap om mattradisjoner og dyrkingsmetoder og skolehagen utgjør slik en unik møteplass som fremmer integrering og samhold, og en opplæringsarena der elevene lærer toleranse og respekt for hverandres kultur og tradisjoner.

Dersom du ønsker deg en parsell kan du ta kontakt med Geitmyra Parsellhagelag.

Tore Faller er ansvarlig for alle Oslos skolehager og har hatt sin arbeidsplass i  Geitmyra Skolehage siden 1993. Etter å ha drevet med hagearbeid hele sin oppvekst, og brukt skolehagen gjennom Grefsen skole på 60-tallet, tok Tore agronomutdannelse ved Vinterlandbruksskolen. Siden har Tore drevet Debio-godkjent gårdsbruk i Maridalen, bidratt til opprettelse av - og sittet i styret i - Økosøn, vært tilsatt som skolehagelærer ved Bjølsen Skole, bidratt til opprettelsen av - samt sittet i styret i - det økologiske hagebrukslaget Oikos og bidratt til å arrangere det årlige skolehageseminaret. I 2015 bidro Tore til gjenopprettelsen av Norges Skolehagelag som han også sitter i styret i.

Stillingen som skolehageansvarlig innebærer å bistå alle Oslos skoler slik at de selv kan drive med skolehagearbeid. Stillingen innebærer også drift og vedlikehold av alle skolehagene, samt andre grøntområder i Oslo. I tillegg må utplantingsplanter produseres og deles ut til skolenes parseller og alle grøntområder, samt bygninger i skolehagene, stelles og vedlikeholdes. Tore holder også relevante kurs for ansatte i utdanningsetaten, deltar i diverse utredningsarbeider, fagforum og fagrelaterte møter, i tillegg til administrativt arbeid. 

Parsellhager i Oslo

Oversikt over samtlige 

parsellhager i Oslo.

Vern Geitmyra-aksjonen

Politisk arbeid for vern og utvikling

av Geityra Skolehage siden 2004.

Lenker og nyttig info:

Geitmyra Parsellhagelag

Organiserer parsellutleie i 

Geitmyra Skolehage

Skolehager

Et nettsted om skolehager

Skolehagen

Seminarer, publikasjoner og lignende om skolehager.

Videreutdanning - NMBU

Økologiske skolehager og

bærekraftig læring

Utdanningsetaten i Oslo

Skolehagen - en historisk læringsarena for fremtiden.

bottom of page