top of page

Norges største skolehage

Geitmyra er i dag Norges største eksisterende skolehage og utgjør med sine 42 dekar en fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Allerede fra starten av var Geitmyra hjerte og sentrum for all skolehagevirksomhet i Kristiania. I 1909 ga kommunen tillatelse til at området kunne benyttes til skolehager for skolene Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og Grünerløkka. Fortsatt er disse – og flere andre skoler og barnehager – aktive brukere av skolehagen. Området har vært i kontinuerlig kommunal drift som skolehage/parsellhage og er i dag både veldrevet og godt utnyttet. Kombinasjonen skolehage – parsellhage er ideell i den forstand at området brukes av mange mennesker fra tidlig morgen til sein kveld og i alle helger og ferier i hele dyrkingssesongen (april – oktober/november). I tillegg brukes området av skoler og barnehager på vinterstid til lek og fysisk aktivitet. I vår tid er Geitmyra også en unik flerkulturell møteplass rundt parsellhagevirksomheten og ulike organisasjoners aktiviteter. Det finner årlig sted en rekke arrangementer i Geitmyra skolehage, f.eks. Bønder i byen-festivalen og skolehagens familiedager. Skolehagevirksomheten er nylig styrket gjennom etablering av et stort og flott utekjøkken som er dimensjonert for hele skoleklasser.

GEITMYRA SKOLEHAGE

Bilder er  lånt fra Nasjonalbiblioteket.

bottom of page