Norges største skolehage

Geitmyra er i dag Norges største eksisterende skolehage og utgjør med sine 42 dekar en fantastisk oase midt mellom de tettest befolkede bydelene i Oslo - Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen. Allerede fra starten av var Geitmyra hjerte og sentrum for all skolehagevirksomhet i Kristiania. I 1909 ga kommunen tillatelse til at området kunne benyttes til skolehager for skolene Møllergata, Foss, Bolteløkka, Lilleborg, Sagene og Grünerløkka. Fortsatt er disse – og flere andre skoler og barnehager – aktive brukere av skolehagen. Området har vært i kontinuerlig kommunal drift som skolehage/parsellhage og er i dag både veldrevet og godt utnyttet. Kombinasjonen skolehage – parsellhage er ideell i den forstand at området brukes av mange mennesker fra tidlig morgen til sein kveld og i alle helger og ferier i hele dyrkingssesongen (april – oktober/november). I tillegg brukes området av skoler og barnehager på vinterstid til lek og fysisk aktivitet. I vår tid er Geitmyra også en unik flerkulturell møteplass rundt parsellhagevirksomheten og ulike organisasjoners aktiviteter. Det finner årlig sted en rekke arrangementer i Geitmyra skolehage, f.eks. Bønder i byen-festivalen og skolehagens familiedager. Skolehagevirksomheten er nylig styrket gjennom etablering av et stort og flott utekjøkken som er dimensjonert for hele skoleklasser.

GEITMYRA SKOLEHAGE

Bilder er  lånt fra Nasjonalbiblioteket.